Viktig utbildning om utmanande beteende

Hur bemöter man på bästa sätt funktionsnedsatta med utmanande beteende som kan verka skrämmande?
Omtankens Anders Hansson och Mikael Knutsen har gått en Studio 3-utbildning för att klara dessa situationer med hjälp av lågaffektivt bemötande.
Grundbudskapet var att bemöta dessa personer med omsorg och respekt.

 – Utbildningen gav mer förståelse för hur individen fungerar och vilka lösningar man kan ha för att inte hamna i svåra situationer. Detta kommer jag absolut att dela med mig till mina kollegor, säger Mikael Knutsen, som är personlig assistent på Omtanken.

Upprörda
Det är vanligt att personer med funktionsnedsättningar blir arga, upprörda eller har andra utmanande beteenden som kan vara skrämmande och skapar ett destruktivt liv.
Då gäller det att bemöta detta rätt. Genom att arbeta lågaffektivt för att lösa uppkomna situationer på ett respektfullt sätt.
Anders Hansson och Mikael Knutsen fick lära sig flera råd och knep hur man bäst hanterar dessa situationer.
– Det blir det kommer vi att ha mycket nytta av, säger Mikael Knutsen, som kommer att ha med sig detta när det blir dags att göra handlingsplaner för de kunder och assistansgrupper han verkar i.

Sprida kunskap inom Omtanken
Nu finns mer kunskap inom Omtanken och i framtiden är det meningen att denna kunskap ska spridas ut, genom olika utbildningsinsatser, till de som kan vara behov detta inom Omtankens verksamhet. Mer information om detta kommer senare till berörda personer.
+ + +
Bilderna visar Mikel Knutsen och Anders Hansson i både teoretiska  och praktiska situationer i samband med Studio 3-utbildningen.

STUDIO 3-UTBILDNINGEN I KORTHET
+ Öka förtroendet av hanteringen av utmanande beteende som oroar.
+ Förstå principerna och fördelarna att arbeta lågaffektivt.
+ Förståelse hur dina beteenden kan påverka andra.
+ Förmåga att hantera utmanande situationer i syfte att helt undvika fysiska situationer.
+ Förståelse för orsaker till utmanande beteende och att individen inte alltid har kontroll över sina beteenden.
+ Insikt av vikten att jobba inom ramen av lagen och förstå behovet av användning och policys.
+ Förstå vikten av avlastande samtal efter incident.
+ Träna en rad frigörelsetekniker som är säkra och acceptabla för både medarbetare och individ/kunde/brukare.