Viktig föreläsning i Gävle

Inom Omtanken är det viktigt att också sprida en bredare insikt om tankar och känslor som ofta finns hos familjer där någon drabbats av funktionsnedsättning.

Ett led i den ambitionen var Anders Hanssons föreläsning i Gävle den 9 maj.

Föreläsningen handlade om hur man klarar beskedet att sitt barn kommer att få leva livet med andra förutsättningar jämfört med de flesta andra barnen och sedan kan ska ett bra liv åt dem?

– Tyvärr kommer alltför många föräldrar, mor- och farföräldrar och andra anhöriga att få nya familjemedlemmar med funktionsnedsättningar. Det innebär ofta ett enormt trauma och mycket ångest. Om detta berättar jag och förhoppningsvis kan det vara en inspirationskälla för de som drabbas, säger Anders Hansson.

Anders och hans fru Elisabeth Hansson har fått två pojkar med en ovanlig variant av Angelmans syndrom som innebär att de behöver tillsyn dygnet runt. De fick två chocker efter varandra, men lyckades resa sig och arbeta aktivt för att skapa ett bra liv för sina söner.

Hans inspirationsföreläsning är fylld av förtvivlan, ångest, ilska, svek och mycket dramatik. Den innehåller också glädje, kärlek och framtidstro. I föreläsningen finns musik, film och bilder. Något som de närvarande i Gävle stadsbibliotek kan vittna om.

Nästa föreläsning med Anders Hansson arrangerar Omtanken i Borlänge måndagen den 16 maj i Domnarvsgården (Kontorsviksvägen 1) klockan 18.00.