Vad vill nya regeringen göra med LSS?

Hur påverkas LSS när Sverige fått en ny regering?
Sammanfattningsvis kommer basen för LSS att vara som vanligt.
Den stora förändringen blir att regeringen kommer att arbeta för att skapa ett statligt huvudmannansvar för LSS.
Men det är litet fokus på frågor för funktionsnedsätta.
Det blir svaret efter att representanter från Omtanken Assistans och FUB gått igenom regeringen besked och svarat på frågor till den här artikeln

LSS var ingen stor valfråga och så blev det när regeringen presenterade sin politik.
Tidö-avtalet är ett dokument på 64 sidor där de fyra partierna (Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna) som bildar underlag för regeringen presenterar vad de vill göra i Sverige.
Av dessa 64 sidor, som består av mycket text, innehåller bara följande mening ämnet LSS:

”Personlig assistans
Utifrån de utredningsförslag som väntas presenteras i mars 2023 över åtgärder för ett statligt helhetsansvar för personlig assistans inom ramen för LSS ska därefter åtgärder övervägas med målsättningen om ett statligt ansvar.”

I statsminister Ulf Kristerssons 53 minuter långa regeringsförklaring, där han berättade hur regeringen ska jobba, sa han följande om LSS och funktionsnedsatta:

Ur regeringsförklaringen
”Funktionsnedsatta ska kunna vara fullt delaktiga i samhället utan att utsättas för diskriminering. Att integrera funktionsrättsperspektivet till fler politik- och samhällsområden är fortsatt i fokus.  Åtgärder för att statligt helhetsansvar för personlig assistans inom ramen för LSS ska övervägas.”


Fler Kommentarer
+ Sofie Åkesson, VD för Omtanken Assistans, delger vad hon har dragit för slutsatser efter att ha läst Tidö-avtalet och lyssnat på regeringsförklaringen:

– Jag konstaterar att frågor som berör funktionsnedsattas situation i samhället har en liten prioritering inom regeringens politik.
Sofie Åkesson fortsätter:
– Jag känner också att vi inte ska vara oroliga för LSS-reformen över lag och att regeringen på allvar kommer att verka för att statligt huvudmannaansvar för assistansen, vilket känns som en intressant lösning. Politikerna gör som de presenterade innan valet i Omtankens egen undersökning innan valet.

+ Andreas Widner, som är jurist på Omtanken Assistans säger:
– Det verkar som de ska arbeta för att staten ska över assistansen. Min grundinställning är det är jättebra. Vi lever i en rättsstat där det varit märkligt att en person kan få ett beslut i en kommun, men kan få ett annat beslut om personen flyttar till en annan kommun. Det har inneburit att många inte kunnat flytta om man vill leva ett bra liv. Lika många kommuner det finns, lika många sätt har det funnits att hantera frågan om personlig assistans.
– Ett statligt huvudmannaansvar skulle göra rättssäkerheten mycket bättre eftersom utredningarna göra efter samma förutsättningar
Andreas Widner har åsikter om det lilla utrymme som funktionsnedsättningsfrågorna har inom regeringsförklaringen:
– Det är helt otroligt, negativt. Det är anmärkningsvärt. Men det är ingen signal att regeringen planerar någon nedprioritering av assistansen.

+ Anders Lago, Förbundsordförande i FUB säger:
– Vår allmänna inställning är att det är allvarligt och bedrövligt att man helt glömt bort eller utlämnat insatser för personer med funktionsnedsättning.

+ Astrid Seter, som är ordförande i FUB Dalarna och sitter med i förbundsstyrelsen, tillägger:
– Vi får vänta och se vad ett statligt huvudmannaskap för assistansen skulle innebära. Gör det att kommunerna skulle frånsäga sig allt ansvar?
Astrid Seter fortsätter.
– Tyvärr har regeringen glömt bort vår grupp funktionsnedsatta fullständigt. Men jag är för luttrad för att vara orolig. Det handlar mer om att vänta och se.