Vad är personlig assistans?

Personlig assistans innebär att en person med funktionsnedsättning får hjälp och stöd i vardagen. Det kan handla om allt från personlig hygien, kost, städning och tvätt till att sköta arbete/daglig verksamhet samt fritidssysselsättning och andra praktiska detaljer i vardagen. Då är det bra att ha en personlig assistenten som blir brukarens förlängda armar och ben.

Den personlige assistenten finns till hands för att hjälpa enligt önskemål. Man kommer nära varandra som familjemedlemmar, men har ändå en professionell distans.