Omtankens VD om kvinnodagen: ”Lika är bäst!”

Sofie Åkesson, som är VD på Omtanken Assistans, kommer till jobbet, sätter på datorn och får frågan: I dag är det internationella kvinnodagen, vad betyder det för dig?

– Självklart är det viktigt att vi uppmärksammar att det inte finns full jämställdhet i samhället, men det behövs också en mansdag, svarar Sofie Åkesson.

Därmed inleds ett litet samtal om jämställdhet inom vård- och assistansbranschen som starkt domineras av kvinnor.

I samband med internationella kvinnodagen uppmärksammas viktiga ämnen som att det ännu inte är självklart med lika lön för lika arbete, män slår fortfarande kvinnor, det är för få kvinnor som sitter på ledande poster inom näringslivet och det är alltför många yrken som har slagsida med enbart män kontra enbart kvinnor.

* Assistansbranschen är ett kraftfullt kvinnodominerat yrke. Varför har det blivit så?
– De flesta kunder föredrar kvinnor som personlig assistent. Bland annat av hygien och intimitetsskäl. Man säger att kvinnor har en bättre omvårdnadsförmåga, svarar Sofie Åkesson.

* Men det är lika många män och kvinnor som behöver assistans. Hur kan det bli så?
– Jag har inget svar. Vi har också assistansgrupper som bara består av män. Men personligen anser jag att den bästa assistansgruppen består både av kvinnor och män. En blandning är bra för välmående. Lika är bäst. Men det finns en stor respekt för att det inte fungerar för alla att ha det så.
* Även bland tjänstemännen är detta en bransch som domineras av kvinnor. Det är väl också ett problem?
– Absolut. Det börjar redan i samband med yrkesvalet. När jag gick på socionomlinjen var det bara en kille i en klass som bestod av 50 personer. Jag fruktar att det finns en bild bland männen att vård och omsorg är en bransch som består mest av daltande och liknande som skulle vara stereotypt av kvinnor, men det är helt fel. Det är viktigt att vi blir bättre på att ge en rätt bild av, i det här fallet, assistansbranschen.
* Inom hantverksyrken, där flest män arbetar, finns det numer en allmän inställning att det är en viktigt att slopa den manliga jargongen för att skapa en stämning som passar både män och kvinnor. Finns lika tankar bland kvinnodominerande yrken för att inte män ska känna sig utanför i fikarummen?

– Ja, här har kvinnor lika stort ansvar som män att vara välkomnande. Man måste behandla varandra med respekt, oavsett om man är man eller kvinna. Jag vet att kvinnor kan var minst lika nedlåtande mot män som män skulle kunna vara mot kvinnor.

* Lika lön för lika arbete är väl en självklarhet inom den här branschen?

– Ja, det borde vara det. Men jag vet att inom vissa vård- och omsorgsyrken har männen bättre lön för samma jobb än kvinnor, av någon anledning som jag inte vet. Ambitionen tycker jag ska vara lika lön för lika arbete som gäller och inte vara beroende av kön.
* Inom näringslivet finns ett problem med alltför få kvinnor på ledande poster. Du tog steget att både blir VD och delägare i Omtanken Assistans. Vad inspirerande dig?
– Den möjligheten fanns i den här verksamheten och det kändes naturligt att ta den chansen. I dag är jag naturligtvis stolt att får vara i en jättefin verksamhet. Det bästa är att jag inte känner att jag behöver hävda mig i min roll på grund av att jag är kvinna, utan jag har min position på grund av vad jag gör på dagarna.