Omtankens Idrotts- och fritidsförening har bildats

Nu har Omtankens Idrotts- och fritidsförening formellt bildats.
Det skedde i samband med ett årsmöte som hölls nyligen.
Syftet med föreningen är att bidra till att stärka möjligheterna och utbudet för Omtankens kunder, personliga assistenter, medarbetare, anhöriga och andra intresserade till ett rikare fritidsliv.
Nu kommer Omtankens Idrotts- och fritidsförening söka medlemskap i Riksidrottsförbundet och Svenska parasportförbundet samt att planera för att utveckla aktivitetsverksamheten som redan håller en bra nivå. Bra kan bli bättre.

Styrelsen för Omtankens Idrotts- och fritidsförening består av:
Ordförande:
Åse Granell
Sekreterare: Anders Hansson
Kassör: Henrik Printz
Ordinarie ledamöter: Viktoria Ryd Forsman, Mia Eriksson Jonsson, Ulrika Jonsback, Anders Ragnarsson.

På bilden är från föreningens första årsmöte med Anders Hansson, Anders Ragnarsson och Åse Granell samt de andra deltagarna som var med på Teams-länk.