Omtanken utvecklar kommunikationen

Omtanken Assistans utvecklar nu sitt kommunikation- och marknadsarbete – både internt och externt.
Därför har organisationen fått förstärkning av Anders Hansson.

Han ska lyfta kommunikationsarbetet och arbeta för goda relationer med kunder, samt vara drivande när det gäller att genomföra aktiviteter.

Anders Hansson har flera års erfarenhet av personlig assistans, bland annat genom sina två pojkar som båda har Angelmans syndrom. Han har bland annat skrivit två böcker om livet med sina pojkar.

Anders Hansson har genom året skaffat sig en stor erfarenhet av kommunikations- och marknadsarbete. Den kunskapen ska nu Omtanken Assistans dra nytta av.

Tanken är också att Anders Hansson ska besöka kunder för fika och trevligt umgänge:

Genom detta vill vi stärka vårt arbete att Omtanken Assistans ska vara ett attraktivt, trevligt och familjärt assistansbolag som alltid värnar om assistansen.

Önskar nu kontakta Anders Hansson eller vill ha besök: Tveka aldrig att ringa eller e-posta honom:

Telefon: 070-000 98 97. E-post: hansson@omtankenassistans.se