Omtanken Akademi startar efter pandemin

När pandemin lugnat ner sig, och människor kan träffas igen utan att riskera att bli smittade, startar Omtanken Akademi. En utbildningssatsning som är tänkt att skapa utvecklingsmöjligheter för Omtankens medarbetare, från de personliga assistenterna till tjänstemännen.

– Vi har ett utbildningskoncept som länge varit klart för sjösättning, men vi har tvingats avvakta eftersom pandemin omöjliggjort att folk kan träffas och här är det viktigt att deltagarna kan träffas i fysiska möten för att få bästa resultat, säger Anders Ragnarsson, som är utbildningsansvarig.

Uppmärksamma
Inom Omtanken finns en tydlig ambition att verkligen uppmärksamma de personliga assistenterna och ge de ”verktyg” att göra sitt jobb på bästa sätt och skapa möjligheter till personlig utvecklig. I det sammanhanget är det viktigt med utbildningsinsatser för att också stärka statusen på assistansyrket.
– Vi tycker det är viktigt att det ska vara trevligt att jobba här och det ska kännas som professionellt. Det uppnår vi genom utbildningen. Det skapar både trygghet och stolthet över sitt jobb när medarbetare känner att man kan utvecklas, säger Anders Ragnarsson och fortsätter:
– Naturligtvis får de som gått utbildningarna diplom och kursintyg som är bra för dem att ha i sitt fortsatta yrkesliv.
En viktig detalj i flera av utbildningarna inom Omtanken Akademi är att skapa utbildningsgrupper med deltagare som kommer från olika assistansgrupper. Anders Ragnarsson säger att det finns en spännande tanke bakom detta:
– Utan att tystnadsplikten påverkas kan detta bli en kick för kursdeltagarna att träffa andra och dela erfarenheter.

Exempel på utbildningar i första skedet
* Personlig assistent – steg 1 till 3
* HLR-utbildning
* Kris- och sorgehantering
* Riktad handledning

Omtanken, med Anders Ragnarsson i spetsen, återkommer med kallelse när de olika utbildningarna startar.
Frågor om utbildningarna besvaras av Anders Ragnarsson på e-post: anders@omtankenassistans.se