Vår vision och värdegrund

Vår värdegrund bygger på ledorden Familjära, Tillgängliga och Drivna.
Dessa tre ord går som en röd tråd genom allt arbete vi tillsammans gör på Omtanken Assistans för våra kunder, anhöriga och arbetsledare, personliga assistenter och kontorsanställda.
För att uppnå vår vision krävs en enkel kommunikation, korta beslutsvägar och närhet mellan oss alla inom verksamheten – kontorsanställda, kunder, anhöriga och personliga assistenter.

Familjenära

På Omtanken Assistans är vi alla individer med lika värde, det är det viktigaste för oss. Alla är lika viktiga i vår strävan efter att erbjuda professionell och nära assistans. Vi skall respektera varandra och bemöta varandra på samma sätt som om vi själva vill bli bemötta, med kärlek och omtanke.

Tillgänglighet

För att kunden enklare ska kunna känna en hög grad av delaktighet och värdighet i sin vardag med oss, förutsätter det at vi har en hög grad av tillgänglighet.
Både våra kunder och medarbetare ska alltid kunna nå oss enkelt, vi är bara ett samtal bort. Vi är flexibla i vårt arbete. Det skall vara enkelt att nå oss.

Drivna

Kunden skall känna sig delaktig i alla beslut rörande sin livssituation.
Kunden skall vara med och påverka valet av sin personal, vilka arbeten som ska utföras, på vilket sätt och när arbetet skall utföras.
Omtanken Assistans skall möta kunden i dialogen utifrån individens förutsättningar som gör att kunden kan känna sig trygg, involverad och respekterad, men också har utrymme att själv utforma sin vardag på det sätt kunden vill.
På Omtanken skall vi leverera personlig assistans när den är som bäst, ligga steget före, vara ”pålästa” med hög kompetens.

Genom att arbeta med denna värdegrund underlättas vårt gemensamma arbete tillsammans i strävan efter att kunna erbjuda våra kunder och dess anhöriga en seriös och personlig assistans fylld av kvalitet i verkligheten.

Behöver du eller en anhörig assistans

Vi svarar på era frågor!

Oavsett om det är första gången ni söker assistans eller om ni är ute efter att byta bolag så kan vi hjälpa er att hitta rätt.

Kontakta oss för mer information

Mer information

Här hittar du mer information för nya kunder