Integritetspolicy

Personer som är kunder eller anställda inom Omtanken Assistans i Norden AB får lämna sina personnummer och andra personuppgifter som kontaktperson, bankkonton och liknande.

Detta görs för att administrationen av anställnings- och kundförhållandet ska fungera, som lämning av uppgifter till olika myndigheter som exempelvis Skatteverket, Försäkringskassan och kommunen.

Detta för att kunna ta vårt ansvar i vårt avtal med kunden eller den anställde.

Enligt förordningen om belastningsregister har enskild arbetsgivare inom vårdsektorn rätt att få ta del av registeruppgifter om personer som företaget avser att anställa. Begäran om utdrag från belastningsregistret sker vid samtliga nyanställningar.

Omtanken har introducerat säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Medarbetare på Omtanken har strikta instruktioner att hantera all information i enlighet med lagar, regler och policys. Endast de personer som behöver tillgång till system där personuppgifterna lagras ges tillgång och all data är skyddad med accessregler.
Analyser genomförs regelbundet, både internt och externt, för att identifiera och korrigera eventuell sårbarhet.

Frågor om kring Omtankens hantering av personuppgifter besvaras av 

Sofie Åkesson, tel: 0240-155 48

Behöver du eller en anhörig assistans

Vi svarar på era frågor!

Oavsett om det är första gången ni söker assistans eller om ni är ute efter att byta bolag så kan vi hjälpa er att hitta rätt.

Kontakta oss för mer information