Omtanken Assistans organisation och arbetssätt

Omtanken Assistans har drygt 50 kunder och cirka 300 anställda, varav sju kontorsanställda tjänstemän. Ett tjänsteföretag som verkar inom branschen personlig assistans.

Omtanken har sitt säte och verksamhetskontor i Borlänge. Lokalkontor finns i Örebro. VD är Sofie Åkesson. HR- och kvalitetschef är Titti Ahlvin.
Vår Lönsadministratör har lång erfarenhet inom branschen. Företagets Uppdragschefer har en bred kompetens och utbildningsbakgrund.

Vårt kvalitetsarbete

Omtanken Assistans kvalitetsarbete är en ständig pågående process. Den bygger på att utvecklas. På Omtanken Assistans jobbar vi med en kvalitetsspiral som bygger på;
√ Identifiera brister och avvikelser
√ Planera åtgärder och förändringar utifrån uppkomna brister och avvikelser
√ Genomdriva förändringar
√ Följa upp verksamheten och förändringar som görs
√ … och igen identifiera….

Genom att all anställd personal hjälper till att komma in med synpunkter och eventuella klagomål, göra avvikelser, anmälningar enligt Lex Sarah, anmälan om att barn far illa, får vi på Omtanken Assistans snabbt chansen att fånga upp eventuella brister innan de eskalerar till stora brister.

Omtankens Assistans dokumentation

Omtanken Assistans för social dokumentation för våra kunder. Så att berörd personal kan ta del av det som är av vikt för uppdraget.
Omtanken Assistans har ett tidrapporterings- och dokumentationssystem, som distribueras av Aiai, det mest vanliga verksamhetssystem bland anordnare inom personlig assistans vilket är lättillgängligt för både kunder och medarbetaren via Aiai.
Här finner man bland annat: schema, dokumentation, interninformation.

Genomförandeplan

Genomförandeplanen är en överenskommelse mellan kunden och Omtanken Assistans om hur uppdraget för kundens personliga assistans skall se ut. För att uppdraget skall bli tydligt och att alla som arbetar i uppdraget skall veta hur kunden vill han sin personliga assistans utförd. Genomförandeplanen upprättas senats två månader efter att kunden börjar hos Omtanken Assistans. Sedan uppdateras genomförandeplanen en gång om året, dock kan det vara oftare om det sker justeringar i planering och rutiner.

Dokumentation i personakt

Varje kund ska ha en personakt som är kopplad till genomförandeplanen.
Eventuella avvikelser från de rutiner, som är fastställda för kunden, skall dokumenteras i personakten.
Exempel på dokumentation är kommunikation, inköp, hälsotillstånd, avvikelser, missförhållande, särskilda önskemål. Allt för att underlätta vår dokumentationsskyldighet i Omtanken Assistans.

Behöver du eller en anhörig assistans

Vi svarar på era frågor!

Oavsett om det är första gången ni söker assistans eller om ni är ute efter att byta bolag så kan vi hjälpa er att hitta rätt.

Kontakta oss för mer information

Mer information

Här hittar du mer information för nya kunder