Nytt nummer av skriften Omtanken

Nu är nummer två av skiften Omtanken ute. En skrift som skildrar verksamheten inom Omtanken Assistans.
Här kan du ladda ner skriften vina länken härnedan. Men vi du har ett fysiskt exemplar av ”Omtanken” går det bra att kontakta kontoret så skickar vi ett exemplar.
I detta nummer finns artiklar som:
* Möte Madeleine Lager som lyfter medmänniskorna.
* Fråga Juristen
* Fråga om Assistansen
* Om våra aktiviteter.
 Klicka på länken här nedan och ladda ner skriften

Omtanken_2_2021_web