Ny träff med Omtankens föräldragrupp

Omtankens föräldragrupp har träffats igen.
Det blev härliga återseenden efter sommaren. Dessutom kom nya föräldrar, vilket gjorde att samtalen fick nya infallsvinklar och tankar.

Som vanligt blev det en kväll blandat med skratt och allvar i samtalen, vilket handlade om det mesta som berör föräldrar, som har barn med funktionsnedsättningar.

Bakgrunden
Bakgrunden till bildandet av denna föräldragrupp är följande:
Att få ett bra med en funktionsnedsättning innebär stora utmaningar för föräldrarna. Ofta är det mycket duktiga föräldrar som ger så mycket tid, energi och kärlek till barnet – på ett sätt som är utöver det vanliga.
Men detta är en vardag, som många av dessa föräldrar lever i den egna bubblan, utan kontakt med andra föräldrar i liknande situation.
Därför har Omtanken Assistans en föräldragrupp för de som har barn med funktionsnedsättning.
I samband med en tidigare träff sa en av föräldrarna:
”Vi har erfarenheter som inga andra har.”
Nu har det gått cirka ett år sedan gruppen träffades första gången. Sedan dess har det hela tiden kommit nya föräldrar och alla uppskattar initiativet.
Därför bestämdes att det blir fler träffar. Nästa gång blir i början av december med mycket adventkänsla.