Information till kunder och personal

Omtanken Assistans följer aktivt händelseutvecklingen gällande coronaviruset Covid-19. Vi samverkar med Länsstyrelsen och Folkhälsomyndigheten gällande deras rekommendationer. Under veckan utfärdade Regeringen nya och strängare direktiv för att begränsa spridningen av Covid-19. Därför skärper Omtanken Assistans rekommendationerna för att undvika smitta hos kunder och personal. 

Tänk på detta:

• Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten. Detta ska göras direkt när personal och andra besökare kommer utifrån och in i brukarens hem. Hjälp varandra att påminna

• Från och med första april gäller totalt besöksförbud på äldreboenden. Eftersom många brukare, på samma sätt som äldre personer, ingår i riskgrupper ber vi er begränsa nära kontakt med andra till ett absolut minimum. Undvik affärer, kollektivtrafik och folksamlingar. Håll kontakten via telefon eller dator.

• Folkhälsomyndigheten uppmanar alla som har symptom och alla som ingår i riskgrupper att undvika sociala kontakter.

Informationen ovan kommer från Krisinformation.se. 

Vi uppmanar er att gå på den här länken, https://utbildning.ki.se/e-utbildningar-om-covid-19, som Karolinska Institutet lagt ut. Det är en kort utbildning i Basal Hygien som alla bör ta del av.

Håll er uppdaterade på vår hemsida samt Folkhälsomyndighetens hemsida, https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/,  och följ alla råd och rekommendationer. 

Vi måste tyvärr också meddela att vi har fortsatt stopp för semester och annan ledighet fram till 31/5 2020. Vid behov av personalmöten kommer dessa att ske per telefon.

Alla måste hjälpas åt i denna svåra tid.

Vi ska klara detta tillsammans!!

Vänliga hälsningar,

Omtanken Assistans