Information om coronaviruset

Hej alla kunder och medarbetare!

Ni alla följer säkert situationen ang. coronaviruset i media. Nedan kommer en uppdaterad information om viruset och vad som är viktigt att tänka på.

Folkhälsomyndigheten i Sverige har höjt risken för spridning av coronaviruset till den högsta risknivån ”Mycket hög risk”. Myndigheten bedömer att det finns indikationer på att det kan finnas inhemsk smitta då det finns ett fåtal fall där man inte tydligt kan se samband med att individen smittats i annat land eller har varit i kontakt med någon som har varit det. Den nya riskbedömningen gör också att myndigheter och Omtanken Assistans skärper sina rekommendationer.

Det nya läget innebär att:

 • Alla måste hjälpas åt att minska risken för smittspridning i samhället.
 • Fortsätt med basala hygienregler som gäller, dvs att t.ex. tvätta händerna noggrant.
 • Myndigheten uppmanar alla med symptom på luftvägssjukdom, även lindriga, att avstå sociala kontakter för att minska risken för spridning. Med andra ord måste nu alla invånare ta ett eget ansvar för att bidra till att minska risken för smitta i samhället.

Viktigt att skydda särskilt utsatta grupper

Äldre personer och/eller personer som har någon funktionsnedsättning är bland annat särskilt utsatts grupper som behöver skyddas.

 • Personal som arbetar med dessa ska inte gå till arbetet när de har symptom på luftvägsinfektion, som skulle kunna tyda på coronavirus eller annan smittsam sjukdom som influensa eller vinterkräksjuka.

Vad innebär det för er?

Alla behöver vara extra vaksamma på symptom på luftvägssjukdom (även lindriga) och inte gå till arbetet om man har hosta, feber eller luftvägsymptom. Givetvis ska man alltid kontakta sin närmaste chef i den situationen. Folkhälsomyndigheten uttrycker att det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning. Anhöriga bör också undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden, och aldrig göra ett besök om man har luftvägssymtom. Vid behov av läkarintyg fungerar det precis som vanligt när du är sjuk. 

Tips på saker du själv kan göra för att undvika att smittor sprids:

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Du kan använda handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
 • Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk, extra viktigt när du arbetar med personer som på grund av sin funktionsnedsättning redan är sjuka eller nedsatta
 • Hosta eller nys i armvecket.
 • Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig. 
 • Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta.
 • Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen
 • Undvik i möjligaste mån möten eller större sammankomster för att minska risken för smittspridning.

Om du blir sjuk

Om du blir sjuk eller uppvisar symtom på sjukdom ska du inte gå till jobbat. I arbetet som personlig assistent arbetar du nära din kund och kan riskera att smitta kunden. Att inte arbeta sjuk eller med symtom gäller alltid men är extra viktigt i den situation vi befinner oss nu med hög smittrisk av Coronavirus.

 • Om du uppvisar symtom så som hosta, andningssvårigheter eller feber kontakta 1177
 • Om du uppvisar dessa symtom, andra sjukdomssymtom eller är sjuk, sjukanmäl dig
 • Kontakta din kontoret om du är sjuk 0240-15566 så att vi snabbt kan få in vikarie till kunden, riskbedöma läget hos kunden och kunna sätta in nödvändiga åtgärder beroende på situation.
 • Har du vistats i något av riskområdena men ej uppvisar några symtom kontakta din chef för att tillsammans göra en riskbedömning om du kan återgå till ditt arbete eller inte. Har du symtom kontaktar du först och främst 1177 och därefter din chef.
 • Om du som medarbetare tillhör en riskgrupp kontakta din Uppdragschef för vidare diskussion

Kontaktvägar

Om du vistats i något av riskområdena eller haft kontakt med en person som är smittad av covid-19 och du uppvisar symtom så som hosta, andningssvårigheter eller feber kontakta 1177 för rådgivning.

Vid allmänna frågor om covid-19 kontakta 113 13

Söker du mer information om covid-19 kan du läsa på Folkhälsomyndighetens webbplats. 

Du kan även söka information om covid-19 på 1177.se.