Förändringar i Omtankens organisation

Omtanken Assistans gör nu förändringar i organisationen som innebär en kvalitetsutveckling av assistansverksamheten.
Madeleine Lager lämnar sin funktion som personaladministratör och blir ny kund- och personalansvarig. Hon ersätts på den tjänsten av Carina Elins, som i flera år varit personlig assistent.

Verksamheten inom Omtanken Assistans har de senaste åren utvecklats på ett spännande sätt. Både när det handlar om assistansen i vardagen, samt ambitionen att kunder och assistenter ska känna en glädje, trygghet och familjekänsla av att tillhöra Omtanken.
Därför gör Omtanken nu satsningar som ska stärka kvalitetsarbetet inför den framtida verksamheten:

* Omtanken inför femte tjänst som kund- och personalansvarig.
Madeleine Lager kommer att börja på den tjänsten. Hon har en stor kunskap av både Omtankens verksamhet och värdegrund, samt vad en bra personlig assistans är för något.
– Hon är en välkänd person inom Omtanken, som med sin erfarenhet, kommer att tillföra mycket kunskap inom den dagliga assistansverksamheten, säger Sofie Åkesson, vd på Omtanken.

* Omtanken rekryterar en ny personaladministratör.
Carina Elins börjar på denna viktiga tjänst som innebär att hon blir en central person i hela verksamheten.
– Hon har, bland annat genom sina år som personlig assistent, skaffat sig en stor kunskap kring den här branschen. Vi på kontoret är glada över att hon börjar jobba hos oss. Det kommer vi alla få nytta av, säger Sofie Åkesson och fortsätter:
– Med detta kommer vi på Omtanken att vara bra rustat för att våra kunder ska få en bra framtida assistans i vardagen.
Madeleine Lager och Carina Elins börjar sina nya jobb i månadsskiftet februari/mars.
Ovan syns Madeleine Lager, till vänster och Carina Elins till höger.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Fakta/Omtanken Assistans
Omtanken Assistans har, sedan starten 1994, anordnat personlig assistans åt människor med funktionsvariationer. Det innebär att vi är ett av Sveriges äldsta assistansbolag och har därmed stor erfarenhet av personlig assistans.
Idag bedriver Omtanken en uppskattad assistans från Örnsköldsvik i norr till Trelleborg i söder. De flesta uppdragen är baserade i Dalarna.
I dagsläget har Omtanken nästan 500 medarbetare.

Omtankens värdeord är Familjekänsla – Trygghet – Glädje
Det innebär att vi erbjuder en verksamhet som präglas av ambitionen att alla ska bli sedda med omtanke:
I det dagliga arbetet innebär det…
… att, genom praktisk handling, ge kunder och medarbetare, en familjekänsla, trygghet och glädje – varje dag!
… att verka för att människor bemöts på ett respektfullt sätt oavsett funktionsnedsättning, kulturell bakgrund och socioekonomiska förutsättningar.
… att göra skillnad i vardagen för kunderna som upplever den stora glädjen att tillhöra vår familj.
Genom att arbeta inom dessa riktlinjer är ambitionen att skapa den speciella Omtanken-känslan.