Kundens assistans

När Anne Bohman grundade Omtanken 1994 betonade hon vikten av att kunden ska ha största möjliga inflytande över sin egen assistans. Det gäller fortfarande. Vi är till för kunden, vilket också präglar den process som börjar i samband med första mötet och fortsätter till assistansen är i gång.

Om detta berättar vi här. 

Processen att skapa sin assistans innehåller följande huvudpunkter:

 • Bra första kontakter med Försäkringskassan/kommunen
  Här är det viktigt att första kontakten fungerar bra. Här finns Omtanken med som stöd med genomgång av bland annat aktuella assistansbehov, läkarintyg, eventuell juridisk hjälp och genomgång av beslutet.
  Ibland blir inte beslutet som man hade tänkt sig. Då finns vi till hjälp för eventuell överklagan.
 • Skapa bra assistans i vardagen
  När beslutet känns bra är det dags att skapa en bra assistans i vardagen. En fungerande ekonomisk- och genomförandeplan läggs upp.
  Bland annat ska en assistansgrupp bildas och då är det viktigt att tänka på följande:

  Varje kund/person är unik. Det gäller också förutsättningen för assistansgruppen.

  √ Matchningen mellan kund och assistenter måste fungera så att man trivs tillsammans.
  √ Alla assistenter får speciell utbildning anpassad efter kundens behov så att de på ett professionellt sätt kan skapa ett bra liv för kunden.
  √ Skapa ett schema som alla trivs med.
  √ Kunden har alltid sista ordet.

 • Assistansen kommer i gång
  När assistansen kommit i gång finns vi med direkt från start för att säkerställa att arbetet sker enligt fastställda rutiner som schema, lösningar av situationer som kan uppstå och utbildningar av assistenter.
  Givetvis erbjuds kunder och assistenter gratis medlemskap i Omtankens fritidsförening som erbjuder regelbundna aktiviteter. Det ska vara roligt att vara med i Omtanken.
  Anhöriga eller vänner som vill vara medlemmar är välkomna, mot en liten medlemsavgift. 

Så kan du byta assistansanordnare

Det är lätt att byta till ett annat assistansbolag. Så går det till:

Byte till Omtanken från annan anordnare
Kontakta Omtanken på telefon 0240-155 66 eller via e-post på info@omtankenassistans.se

Ett möte
Ett möte bokas in där den som behöver assistans berättar om sina behov och representanter från Omtanken, utifrån aktuell information, presenterar förslag på en bra och specialanpassad assistans. Det är viktigt att den blivande kunden verkligen signalerar vad man önskar få ut av sin assistans.

Avtal
Känns det bra för båda parter tecknas ett avtal med Omtanken som assistansanordnare.
Den som behöver assistans skickar en skriftlig uppsägning till den nuvarande anordnaren (om du vill så hjälper vi dig med det). Önskar man behålla assistenter tecknar vi anställningsavtal med dessa.

Efter att eventuell uppsägningstid med tidigare anordnare löpt ut är det Omtanken som får ansvaret för assistansen.
Några veckor innan start vill vi på Omtanken ha ett uppstartsmöte där vi ser till att allt fallit på plats och stämmer med förväntningarna.

Behov av assistans – men inte har beslut
Det är inte lätt att få personlig assistans. Ibland behövs juridisk hjälp för att få rätt till assistansen. Vi på Omtanken hjälper dig genom hela processen. Här har vi stor kunskap.
Kontakta Omtanken på telefon 0240-155 66 eller via e-post på info@omtankenassistans.se

Vi på Omtanken kontaktar dig för genomgång av aktuell situation. Ett möte som sker fysiskt eller via telefon, beroende på vad som passar dig bäst. 

Behöver du eller en anhörig assistans

Vi svarar på era frågor!

Oavsett om det är första gången ni söker assistans eller om ni är ute efter att byta bolag så kan vi hjälpa er att hitta rätt.

Kontakta oss för mer information

Mer information

Här hittar du mer information för nya kunder