Användarmanual Aiai

Vi byter nu ut vårt nuvarande schemasystem till Aiai.

Under hösten 2018 och vårvintern 2019 kommer Omtanken gå över till Aiai som schema och administrationssystem.

För dig som jobbar som assistent finns det på länken nedan en instruktion för hur du kommer ingång med Aiai.

Du kommer när det blir aktuellt få mer information från din handläggare.

Kom igång med Aiai för Assistent