Omtankens utbildningar tar fart

Avsnitt 37: Nu tar Omtankens utbildningsverksamhet fart på allvar.
I september inleds grundläggande assistansutbildning följt av utbildning i hjärt- och lungräddning, samt behovsutbildningar inom områden som lyftteknik och hur man bemöter utmanande beteende lågaffektivt.

– Efter en lång tid av förberedelser är det roligt att vi nu äntligen kan sjösätta själva utbildningarna, säger Anders Ragnarsson, samordnare inom Omtanken Akademi, som är det samlade namnet för Omtankens utbildningar.
– Det är jätteviktigt att vi kommer i gång med detta. Främst för att våra kunder ska känna trygghet och att våra personliga assistenter ska få mer kunskap och utvecklas inom sitt yrke, fortsätter Anders Ragnarsson

Grundläggande assistansutbildningar
I mitten av september startar en grundläggande assistansutbildning.
Under en dag blir det en utbildning i vad personlig assistans egentligen handlar om, grupp-psykologi, ergonomi och lyftteknik samt diskussioner om olika situationer som kan uppstå inom assistansen.
Denna utbildning kommer att ske fyra gånger fram till jul. Varje assistent går en gång.
– En viktig poäng är att vi blandar deltagare från olika assistansgrupper vid varje kurstillfälle. Det skapar mer dynamik, säger Anders Ragnarsson och meddelar att inbjudan börjar skickas ut inom kort.
Förutom detta ligger Omtanken i startgroparna för en kurs inom hjärt-lungräddning.
– Här tittar vi på hur exakt den utbildningen ska vara upplagd. Vi återkommer med mer information senare, säger Anders Ragnarsson.

Behovsutbildningar
Omtanken Akademi erbjuder också behovsutbildningar som främst riktar sig mot de som behöver en viss kunskap.
Exempel på detta är en utbyggnadsutbildning inom lyftteknik och ergonomi samt en kurs hur man bemöter utmanande beteende lågaffektivt.
– Dessa kunskaper har vi redan inom Omtanken och kan spridas ut i verksamheten. Denna utbildningsverksamhet har redan börjat i liten skala, säger Anders Ragnarsson.
I det senaste avsnittet av podden Omtanken möter berättar Anders Ragnarsson om de utbildningar som Omtanken Assistans nu inleder.
Klicka på länken nedan: