Välkommen till Omtanken Assistans

Omtanken Assistans anordnar personlig assistans för personer som har en funktionsnedsättning och som har beviljats assistans enligt LSS eller SFB.

Vi strävar efter att vara en verksamhet där alla trivs, både kunder och anhöriga samt personal. För att uppnå detta fokuserar vi på kvalitet istället för kvantitet. Vi vill att alla inom Omtanken ska känna gemenskap och därför ser vi till att ha ett nära samarbete i alla led.

Genom drivna medarbetare och god tillgänglighet skapar vi den flexibilitet och trygghet som en bra assistans innebär. Vårt mål är att alla inom Omtanken ska känna den familjära känsla som vi är kända för. 

OM CORONAVIRUSET - FÖR ANSTÄLLDA

Du finner information om Coronaviruset och riktlinjer på vår hemsida under Aktuellt (här), men vi ber om att du håller dig uppdaterad om utvecklingen då den förändras väldigt snabbt.

I och med utvecklingen av Corona kommer vi inte kunna bevilja någon semester eller annan ledighet från idag, 13/3 och tre veckor framåt. Beroende på utvecklingen av Coronaviruset så kan den tiden förändras och förlängas.

Vi vill att ni alla tänker på effekten av eventuell smittspridning, för er och för kunders räkning.

Vi kommer även ställa in alla personalmöten som ligger inplanerade tre veckor framåt för att minimera eventuell smittspridning. Hoppas ni alla har förståelse för den situation vi alla befinner oss i.

OMTANKEN AKADEMI

Vi utbildar våra medarbetare! Genom Omtanken Akademi får våra medarbetare tillgång till kvalitetssäkrad och gedigen kompetensutveckling. Vi tror på lärande genom olika format och ger bland annat tillgång till yrkesanpassade webbutbildningar, möjliga att ta del av utifrån eget behov och egen planering.