Välkommen till Omtanken Assistans

Omtanken Assistans anordnar personlig assistans för personer som har en funktionsnedsättning och som har beviljats assistans enligt LSS eller SFB.

Vi strävar efter att vara en verksamhet där alla trivs, både kunder och anhöriga samt personal. För att uppnå detta fokuserar vi på kvalitet istället för kvantitet. Vi vill att alla inom Omtanken ska känna gemenskap och därför ser vi till att ha ett nära samarbete i alla led.

Genom drivna medarbetare och god tillgänglighet skapar vi den flexibilitet och trygghet som en bra assistans innebär. Vårt mål är att alla inom Omtanken ska känna den familjära känsla som vi är kända för. 

OM SKYDDSUTRUSTNING FÖR ANSTÄLLDA

Det finns en oro rörande skyddsutrustning och rutiner för den. Vi har tillgång till skyddsutrustning och vi tillhandahåller den till assisterna vid misstanke om Covid-19 smittad kund efter samråd med sjukvården.

Vid oro för kund och symptom ta alltid kontakt med sjukvården först, 1177, akut tillstånd ring 112.

Om kund blir sjuk under påskhelgen och skyddsutrustning krävs ring Omtankens jour 0240-155 66.

Var rädda om er & vi påminner om vikten av basala hygienrutiner.

OMTANKEN AKADEMI

Vi utbildar våra medarbetare! Genom Omtanken Akademi får våra medarbetare tillgång till kvalitetssäkrad och gedigen kompetensutveckling. Vi tror på lärande genom olika format och ger bland annat tillgång till yrkesanpassade webbutbildningar, möjliga att ta del av utifrån eget behov och egen planering.